Tag Archives: Sơ lược lịch sử dòng đồng hồ Omega Constellation

Sơ lược lịch sử dòng đồng hồ Omega Constellation, tiền thân của Omega Globemaster, và ý nghĩa hình ảnh đài thiên văn với 8 vì sao.

đồng hồ Omega Constellation

Trước khi dòng Seamaster và dòng Speedmaster trở nên nổi tiếng, đồng hồ Omega Constellation (ở Việt Nam ta hay gọi tắt là là dòng Công-tê hoặc gọi vui là đồng hồ bát quái) được xem là dòng đồng hồ biểu tượng của thương hiệu Thuỵ Sĩ danh tiếng này. Sơ lược lịch sử dòng đồng hồ…