Tag Archives: ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU BẠN KHÔNG LAU CHÙI DẦU ĐỒNG HỒ

TÁC HẠI CỦA VIỆC KHÔNG LAU CHÙI DẦU ĐỒNG HỒ

tác hại của việc không lau chùi dầu đồng hồ

Ngoại trừ dòng đồng hồ điện tử, đồng hồ smartwatch. Tất cả các dòng đồng hồ nào có mặt số hiển thị kim (mẫu đồng hồ 2 kim, 3 kim, 6 kim,…) của mẫu máy pin, cơ tự động,… đều cần được lau chùi dầu đồng hồ định kỳ để đảm bảo khả năng hoạt…